Radni jednomyślnie udzielili wójtowi gminy Troszyn absolutorium [FOTO]

Podczas ostatniej sesji, rada gminy Troszyn dokonała oceny wykonania budżetu za ubiegły rok i po raz kolejny udzieliła wójtowi Edwinowi Mierzejewskiemu absolutorium.
Troszyn > Nasze sprawy
Fot. Renata Barszcz / epowiatostrolecki.pl

Podczas ostatniej sesji, rada gminy Troszyn dokonała oceny wykonania budżetu za ubiegły rok i po raz kolejny udzieliła wójtowi Edwinowi Mierzejewskiemu absolutorium.

Realizacja budżetu gminy Troszyn za 2013 rok miała na celu zaspokojenie warunków bytowych i kulturalnych ludności w niej zamieszkałej. W związku z tym uwaga została skoncentrowana na zapewnieniu równowagi budżetowej, powiększeniu dochodów własnych przez uzyskanie nowych źródeł finansowania, wzroście efektywności gospodarowania, usprawnieniu ściągalności wpływów, pełnej realizacji należności podatkowych, których udział stanowi znaczną część dochodów w budżecie gminy. – Kwota dochodów łącznie z zadaniami zleconymi w 2013 roku wyniosła prawie 20 mln zł, z czego wykonano około 98 procent, natomiast plan wydatków łącznie z zadaniami zleconymi wyniósł ponad 21 mln zł, co stanowi 88 procent wykonanych zadań – podkreśliła podczas sesji Wioletta Jastrzębska, skarbnik gminy Troszyn.

Rok 2013, był rokiem inwestycji w gminie Troszyn

Rok 2013 był rokiem inwestycji w gminie Troszyn. – Wbrew wizjom, że miał być trudnym rokiem, chociażby ze względu kończących się wszelkich dotacji i możliwości finansowych, nakładania na samorządy nowych zadań, wyzwań i potrzeb finansowych, w mojej ocenie był bardzo dobrym rokiem pod względem inwestycji i nie tylko. Możliwości finansowe naszego budżetu były ograniczone i nie mogliśmy przekroczyć 20 mln. W tych granicach staraliśmy się realizować nasz budżet, wysoko, ponieważ w blisko 98 procentach został on zrealizowany. A zatem wykonanie tego budżetu jest bardzo dobre. Od kilku lat staramy się, aby budżet naszej gminy był budżetem proinwestycyjnym, o czym świadczy wielkość procentowa wydatkowanych środków na inwestycje – podsumował wójt Edwin Mierzejewski.

Szczęście, czy po prostu dbałość o gminę?

– Trochę mamy przychylności i szczęścia w planowanych inwestycjach, co przekłada się na konkretne rozwiązania i potrzeby. Rok 2013 zakończył się nadwyżką dla gminy Troszyn, a przychylne opinie ludzi, pozytywnie wpływają na funkcjonowanie naszej gminy, a także dodają sił i energii do dalszych inwestycji. Jest wzajemna współpraca i życzliwość zarówno wśród radnych, jaki sołtysów – stwierdził Mierzejewski.

Radni po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej rady gminy zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok i udzielili absolutorium wójtowi gminy Edwinowi Mierzejewskiemu. Decyzja radnych oznacza, że wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy i zgodnie z prawem wydał pieniądze publiczne.

Na czym opiera się uchwała absolutoryjna?

Rada gminy kontroluje, analizuje, a także ocenia działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy z wykonania budżetu gminy. W tym celu powołuje Komisję Rewizyjną, w której skład wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje w prezydium rady. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi, które odbywa się na sesji.

Absolutorium jest więc aktem prawnym, rodzajem kontroli rady gminy nad wójtem, która dotyczy zakresu prawidłowego wykonania budżetu w roku poprzednim.

Uchwałę w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Tylko w takiej sytuacji jest ważna uchwała absolutoryjna.

Sesja rady gminy w Troszynie miała miejsce w czwartek, 5 czerwca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu