Jak zakończy się sprawa budowy linii wysokiego napięcia Olsztyn Mątki – Ostrołęka w gminie Czarnia?

Podczas majowej nadzwyczajnej sesji, radni gminy Czarnia zdecydowali o uchyleniu uchwały z 26 listopada 2013 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która umożliwiła realizację budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Olsztyn Mątki - Ostrołęka. Powodem był protest głownie mieszkańców miejscowości Surowe i Długie przeciwko tej inwestycji. Władze Aldesy zapowiadają, że linia wysokiego napięcia zostanie wybudowana na terenie gminy, „tylko teraz zależy jaką drogą…”.
Czarnia > Nasze sprawy
Fot. sxc.hu

Podczas majowej nadzwyczajnej sesji, radni gminy Czarnia zdecydowali o uchyleniu uchwały z 26 listopada 2013 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która umożliwiła realizację budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Olsztyn Mątki – Ostrołęka. Powodem był protest głównie mieszkańców miejscowości Surowe i Długie przeciwko tej inwestycji. Władze Aldesy zapowiadają, że linia wysokiego napięcia zostanie wybudowana na terenie gminy, „tylko teraz zależy jaką drogą…”.

Inwestycja Aldesy przebiega zbyt blisko zabudowań mieszkalnych

We wrześniu 2013 roku, podczas XIX sesji rady gminy Czarnia, przyjęto jednogłośnie uchwałę, zezwalającą na zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Oznacza to, że radni wyrazili zgodę na postawienie na terenie gminy słupów wysokiego napięcia o mocy 400 kV w ramach budowy linii Ostrołęka – Olsztyn Mątki.

Wtedy wójt gminy Czarnia Czesław Jurga nie spodziewał się protestów podczas realizacji inwestycji. W ocenie wójta, wszelkie kwestie sporne miały być rozwiązane dzięki odszkodowaniom, które wykonawca jest zobowiązany wypłacić właścicielom gruntów, przez które będzie przebiegać planowana linia wysokiego napięcia.

Kolejnym krokiem zbliżającym do budowy linii elektroenergetycznej przez spółkę Aldesa Nowa Energia w gminie Czarnia było podjęcie przez radę uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy, a dokładniej jej małego odcinka, na którym wybudowana miała być linia wysokiego napięcia Ostrołęka – Olsztyn Mątki.

Wówczas inwestycja również miała nie stwarzać problemów dla mieszkańców, na których gruntach planuje się jej przebieg. Wiele osób było nawet na etapie podpisywania umów z wykonawcą. Jednak, podczas ostatniej sesji, radni postanowili uchylić uchwałę, która umożliwiła realizację budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Olsztyn Mątki – Ostrołęka na terenie gminy.

– Okazuje się, że linia elektroenergetyczna zdaniem głównie mieszkańców Surowego i Długiego przebiega zbyt blisko ich domów. W związku z tym grupa radnych zwróciła się z wnioskiem, żeby uchylić uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która dała możliwość realizacji tej inwestycji – wyjaśnia nam wójt gminy Czarnia Czesław Jurga.

Wójt ma nadzieję, że władze Aldesy zaproponują wyjście awaryjne w tej sytuacji. – Na razie jednak nie mamy żadnej informacji od wykonawców inwestycji o kolejnym spotkaniu – zaznacza Jurga.

„To nie jest tak, że w przypadku inwestycji państwowej, jeśli gmina powie nie, to my nie budujemy”

W rozmowie z naszym portalem Maciej Zmysłowski, kierownik ds. komunikacji społecznej w spółce Aldesa Nowa Energia tłumaczy, że głównym celem budowy linii wysokiego napięcia Ostrołęka – Olsztyn Mątki jest zapewnienie bezpiecznych i stabilnych dostaw energii elektrycznej na obszarze północnego Mazowsza oraz Warmii i Mazur, w ilości umożliwiającej dalszy rozwój gospodarczy tych regionów. Podkreśla, że spółka dochowała wszelkiej staranności w zakresie norm i przepisów regulujących w Polsce lokowanie tego typu instalacji, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa mieszkańców. [Dla linii o napięciu 400 kV wyznacza się 70-metrowy pas technologiczny po 35 m w obie strony od osi linii, stanowiący bufor bezpieczeństwa, poza którym oddziaływanie pola elektromagnetycznego linii jest bliskie zeru].

Pracownik Aldesy zwraca także uwagę, iż zgodę na posadowienie linii wyraziło w gminie Czarnia już blisko 80 proc. właścicieli nieruchomości, na których gruntach wykonawca zaplanował inwestycję. – W Surowem stosowne umowy podpisało aż 64 mieszkańców. W sołectwie Długie z kolei podpisanych jest już 52 z 80 przewidzianych umów. Mimo to, radni gminy Czarnia zdecydowali jednak o uchyleniu własnej uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, która uwzględniała projekt budowy linii – zastanawia się Maciej Zmysłowski, kierownik ds. komunikacji społecznej.

– To nie jest tak, że w przypadku inwestycji państwowej, jeśli gmina powie nie, to my nie budujemy. Inwestycja musi być zrealizowania, mamy różne możliwości, także te prawne i zastanawiamy się, z której z nich skorzystać, jeśli gmina nie podejmie współpracy podkreśla Zmysłowski. – Inwestycja musi być zrealizowana, tylko teraz zależy jaką drogą – dodaje pracownik Aldesy.

Zmysłowski zapewnia, że spółka jest gotowa do dalszych rozmów z mieszkańcami i władzami gminy Czarnia, które pozwolą wypracować rozwiązania optymalne dla wszystkich stron. Wyraża nadzieję, że „zrozumienie dla potrzeby realizacji inwestycji i roli, jaką linie przesyłowe odgrywają w rozwoju Mazowsza, będą podstawą konstruktywnego podejścia do realizowanej inwestycji i dalszej owocnej współpracy wykonawcy z gminą Czarnia”.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu