Mieszkańcy powiatu ostrołęckiego bogatsi o wiedzę z zakresu świadczeń lekarskich [FOTO]

W Susku Starym w sali konferencyjnej „Zielonego Zakątka” odbyło się spotkanie dotyczące ubezpieczeń w NFZ oraz przysługujących świadczeń lekarskich obywatelom Polski.
Rzekuń > Polska > Zdrowie
Spotkanie  dotyczące ubezpieczenia w NFZ
Fot. Renata Barszcz / epowiatostrolecki.pl

W Susku Starym w sali konferencyjnej „Zielonego Zakątka” odbyło się spotkanie dotyczące ubezpieczeń w NFZ oraz przysługujących świadczeń lekarskich obywatelom polskim.

Kto może korzystać ze świadczeń lekarskich?

Prawo do ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje z tytułu: umowy o pracę, umowy – zlecenia, prowadzenia działalności gospodarczej, ubezpieczenia w KRUS, posiadania statusu emeryta lub rencisty, podpisania dobrowolnej umowy o ubezpieczenie zdrowotne podpisanej z NFZ. – Z bezpłatnych świadczeń medycznych mogą korzystać również: osoby nieubezpieczone, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej – dzieci i młodzież [do ukończenia 18. roku życia], kobiety w okresie ciąży i połogu [do 42. dnia po porodzie], osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy oraz osoby uprawnione do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,  ubezpieczone w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub EFTA, przebywające na terenie RP – podkreśliła podczas spotkania Grażyna Duszak, reprezentująca Ministerstwo Zdrowia, delegatura w Ostrołęce.

Zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny

Ważną kwestią jest także możliwość zgłoszenia do ubezpieczenia członka rodziny.- Jeżeli ktoś nie ma innego tytułu do ubezpieczenia, to osoba ubezpieczona ma obowiązek dokonać takiego zgłoszenia. Osobami ubezpieczonymi mogą być w tej sytuacji: małżonkowie – mąż, żona [ale nie konkubenci], krewni wstępni [rodzice, dziadkowie], którzy pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym – zaznaczyła Duszak.

Polskie prawo gwarantuje dzieciom do ukończenia 18. roku życia bezpłatne świadczenia zdrowotne. Mimo to osoby ubezpieczone mają obowiązek zgłoszenia ich do swojego ubezpieczenia. Osoby, które uczą się i nie ukończyły 26. roku życia, także mogą być zgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny. Jeżeli ukończyły 26 lat, kontynuują naukę i nie mają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu, powinny o tym powiadomić szkołę lub uczelnię, która zgłosi je do ubezpieczenia w NFZ. Warto zaznaczyć, że dzieci mające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą być zgłaszane do ubezpieczenia bez ograniczenia wieku.

Zebranie zorganizowała Mazowiecka Izba Rolnicza, natomiast w spotkaniu udział wzięli: przedstawiciele KRUS, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia [delegatura w Ostrołęce], przedstawiciele Mazowieckiej Izby Rolniczej, wójtowie gmin oraz mieszkańcy powiatu.

Spotkanie odbyło się w poniedziałek, 12 maja w Susku Starym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu