W Czerwinie powstanie samodzielna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

Następstwem przekształcenia poradni w Myszyńcu poprzez likwidację jej filii pod koniec tego roku, będzie utworzenie w styczniu 2015 roku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Czerwinie, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.
Czerwin > Inwestycje
Fot. Renata Barszcz / epowiatostrolecki.pl

Następstwem przekształcenia poradni w Myszyńcu poprzez likwidację jej filii pod koniec tego roku, będzie utworzenie w styczniu 2015 roku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Czerwinie, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.

Myszyniecka filia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Czerwinie stanie się samodzielną placówką. Radni powiatowi pozytywnie zaopiniowali tę uchwałę podczas wtorkowych obrad.

Filia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myszyńcu z siedzibą w Czerwinie powstała na mocy uchwały rady powiatu w Ostrołęce podjętej 23 marca 2009 roku. Jej utworzenie było wynikiem rozwiązania porozumienia zawartego pomiędzy powiatem ostrołęckim, a miastem Ostrołęka, na mocy którego mieszkańcy gmin położonych w najbliższym sąsiedztwie Ostrołęki korzystali z pomocy psychologiczno – pedagogicznej świadczonej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Ostrołęce. Filia w Czerwinie obejmuje swoim działaniem następujące jednostki samorządu terytorialnego: Czerwin, Goworowo, Olszewo – Borki, Troszyn, Rzekuń.

Zmiany mają usprawnić i ułatwić pracę placówki

Zdaniem starosty Stanisława Kubła, ma to przede wszystkim usprawnić i ułatwić pracę placówki. – Odległość od Czerwina do Myszyńca jest dość duża. Tym samym narażamy mieszkańców powiatu na niepotrzebną stratę czasu. Filia nie posiada uprawnień do wydawania orzeczeń. Po zdiagnozowaniu dziecka, po stosowne dokumenty rodzic musi zgłaszać się do Myszyńca. Stąd decyzja o powołaniu samodzielnej placówki. Poza tym dysponujemy odpowiednią, profesjonalną kadrą, a także posiadamy wystarczającą bazę lokalową – podkreślił podczas sesji Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki.

Główne założenia podjętej uchwały

Powyższe zmiany mają na celu m.in.: rozszerzenie zakresu wykonywanych usług głównie o wydawanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego, zwiększenie dostępu uczniów, rodziców i nauczycieli do pomocy psychologiczno – pedagogicznej w miejscu zamieszkania i nauki, zmianę nastawienia środowisk wiejskich do korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zmniejszenie trudności szkolnych i wychowawczych wśród dzieci i młodzieży dzięki szybkiej i dostępnej diagnozie oraz różnorodnym formom terapeutycznym.

Rada powiatu ostrołęckiego obradowała we wtorek, 6 maja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu