Lelis: Budowa linii wysokiego napięcia Olsztyn Mątki – Ostrołęka to „zło konieczne”

Dwutorowa linia wysokiego napięcia Olsztyn Mątki – Ostrołęka nie przestała wzbudzać kontrowersji wśród mieszkańców gminy Lelis, zwłaszcza właścicieli gruntów, przez które ma ona przebiegać. Podczas ostatniej sesji, radni podjęli ponad 20 uchwał, z których 18 dotyczyło wezwania do usunięcia naruszenia prawa w związku z realizacją inwestycji spółki Aldesa Nowa Energia.
Lelis > Inwestycje
Przedstawiciele spółki Aldesa Nowa Energia. Fot. Paulina Laskowska / epowiatostrolecki.pl

Dwutorowa linia wysokiego napięcia Olsztyn Mątki – Ostrołęka nie przestała wzbudzać kontrowersji wśród mieszkańców gminy Lelis, zwłaszcza właścicieli gruntów, przez które ma ona przebiegać. Podczas ostatniej sesji, radni podjęli ponad 20 uchwał, z których 18 dotyczyło wezwania do usunięcia naruszenia prawa w związku z realizacją inwestycji spółki Aldesa Nowa Energia.

Niekompetentni wykonawcy

Rada gminy Lelis uchwałą podjętą podczas sesji w dniu 14 lutego przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie dwutorowej linii 400 kV Olsztyn Mątki – Ostrołęka. Wobec stanowiska radnych sprzeciwiła się część mieszkańców gminy, w których przekonaniu rada podejmując taką uchwałę narusza prawo. W tym celu wystosowali wnioski wzywające do usunięcia rzekomych naruszeń, z których osiemnaście zostało poddanych pod głosowanie radnych w czasie marcowej sesji.

Wnioskodawcy podkreślali m. in., że „podjęcie przedmiotowej uchwały godzi w ogólnie obowiązujące zasady współżycia społecznego oraz narusza ustawową procedurę uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego”. Adresaci osiemnastu wniosków zwracali uwagę, że „gmina przystąpiła do sporządzenia planu nie posiadając ostatecznej uchwały w sprawie studium”. Według wnioskodawców prace nad miejscowym planem zagospodarowania mają sens wówczas, gdy „ukształtowane i uchwalone jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”.

Zaostrzenie konfliktu między wójtem, radą oraz mieszkańcami spowodowała także kwestia przebiegu linii wysokiego napięcia. „Skarżymy rażącą stronniczość wójta i pracowników urzędu gminy w działaniach na korzyść jednej z koncepcji przebiegu linii – w naszej opinii najgorszej” – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały ws. wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Wnioskodawcy zarzucali spółce Aldesa Nowa Energia, wykonawcy inwestycji niekompetentność w organizacji prezentacji wariantów przebiegu linii oraz wójtowi i radzie odmówienia pomocy w tej sprawie. „Aldesa przedstawiała je na starych mapach nie obrazując, nie tylko zamierzeń budowlanych, ale i istniejących budynków. Skutkowało to np. narysowaniem trasy nad dachem pobudowanego w 2003 roku domu we wsi Gnaty”. Zdaniem projektodawców uchwały ws. wezwania do usunięcia naruszenia prawa, kolejne koncepcje przebiegu przedsięwzięcia opracowywane były na zasadzie „przekładania” linii od jednego do drugiego właściciela gospodarstwa.

Linia musi być

Nad wszystkimi wnioskami, z których pod jednym podpisał się również radny Jerzy Tercjak, radni głosowali osobno. Ostatecznie, większością głosów rada osiemnaście razy podjęła uchwały ws. uchylenia pism wzywających do usunięcia naruszenia prawa.

Po głosowaniu przewodniczący rady ocenił, że połowa wniosków były niezasadne. – Pięćdziesiąt procent pism, czyli 9 z 18 nie powinny w ogóle wystąpić. Osoby, które się pod nimi podpisały chyba tylko nie mogą patrzeć na tę linię, bo inwestycja nawet nie przebiega przez ich grunty – mówił Jan Mrozek.

Wójt gminy wyjaśniał wszystkim zgromadzonym na sesji, że nie ma takiej możliwości, żeby planowana linia 400kV Olsztyn Mątki – Ostrołęka nie powstała. Wójt dodawał, że wszystkie osoby, które są właścicielami terenów przeznaczonych pod budowę linii, zostaną objęci programem odszkodowań wypłacanych przez wykonawcę inwestycji.

– Rozmawiałem w tej sprawie z wojewodą mazowieckim, który powiedział, że w naszym województwie ewenementu takiego jeszcze nie było, żeby nie uchwalić planu. Z rozmów z mieszkańcami wynika, że przejście linii przez naszą gminę jest złem, a ja uważam, że jest to zło konieczne. Linia musi być pobudowana, czy my chcemy, czy nie chcemy. Myślę, że postaje jedynie negocjować godziwe wynagrodzenia, jakie się mieszkańcom należą. Natomiast, dalsze przesuwanie przebiegu linii nie ma sensu, bo problemy zostają, zmieniają się tylko mieszkańcy – argumentował wójt Stanisław Subda.

W obradach rady gminy Lelis w piątek, 28 marca brali udział także przedstawiciele spółki Aldesy Nowa Energia lecz nie zabrali głosu w sprawie ich inwestycji.

Czemu ma służyć budowa dwutorowej linii wysokiego napięcia Olsztyn Mątki – Ostrołęka?

Dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV Olsztyn Mątki – Ostrołęka jest częścią przedsięwzięcia mostu energetycznego Polska – Litwa. Obejmuje dwa województwa – warmińsko-mazurskie oraz mazowieckie. Szacowana długość linii wynosi 138 km. W powiecie ostrołęckim przebiegać będzie m. in. przez gminy: Rzekuń, Lelis, Olszewo-Borki, Kadzidło, Baranowo oraz Czarnia.

Koszt inwestycji to ponad 425 mln zł. Przedsięwzięcie jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu krajowym. W całości jest finansowane z budżetu państwa. Planowany termin wykonania inwestycji to koniec września 2016 roku.

Nowa linia elektroenergetyczna według założeń ma poprawić efektywność pracy systemu elektroenergetycznego, dostaw energii elektrycznej, ograniczyć ryzyko występowania deficytów energii i wzrostu liczby awarii sieci oraz stworzyć możliwości rozwoju lokalnego rynku wytwarzania energii.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu

  • JOLA

    A co to za problem, gdy linia przechodzi nad dachem? Będą mieli prąd na wyciągnięcie ręki, a ponadto jak się na sąsiada wkurzy, to i światło się wyłączy.:P