Emocjonalnie mieszkańcy gminy Czarnia, ale terytorialnie obywatele gminy Myszyniec chcą zmiany granic

Podczas ostatniej sesji radni podjęli uchwałę ws. wystąpienia z wnioskiem do ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę granic gminy Czarnia. Proponowane przez samorządowców modyfikacje administracyjne polegałaby na włączeniu części obszaru gminy Myszyniec o powierzchni blisko 280 ha.
Czarnia > Nasze sprawy

Podczas ostatniej sesji radni podjęli uchwałę ws. wystąpienia z wnioskiem do ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę granic gminy Czarnia. Proponowane przez samorządowców modyfikacje administracyjne polegałyby na włączeniu części obszaru gminy Myszyniec o powierzchni blisko 280 ha.

Inicjatorami zmiany granic są mieszkańcy kolonii Zaborce i Podgać położonych w obrębie miejscowości Olszyny, którzy wyrazili wolę przynależności ich kolonii do gminy Czarnia. Mieszkańcy tych kolonii terytorialnie zamieszkują w gminie Myszyniec, natomiast zameldowani są w gminie Czarnia oraz numerację meldunkową posiadają jako część wsi Bandysie.

– Mieszkańcy kolonii Zaborce i Podgać argumentowali prośbę o zmianę granic koniecznością rozwiązania ich problemów administracyjnych i meldunkowych oraz tym, że zawsze identyfikowali się ze wsią Bandysie, a także uczestniczyli i uczestniczą w życiu społecznym, jak również gospodarczym tej wsi – podkreśla w rozmowie z nami Stanisław Pyśk, sekretarz gminy.

Proponowana przez władze gminy Czarnia zmiana granic administracyjnych pomiędzy ich gminą i gminą Myszyniec polegać ma na włączeniu części obszaru gminy Myszyniec obejmującego część obrębu nr 3 Olszyny o powierzchni 98,5 ha i część obrębu nr 2 Charcibałda o powierzchni 178,33 ha, który stanowią lasy państwowe.

– Dla zapewnienia zwartości gminy Czarnia przy przyłączeniu kolonii Zaborce i Podgać do gminy Czarnia, konieczne jest również przyłączenie do gminy Czarnia działek stanowiących własność Skarbu Państwa, chodzi o lasy państwowe położone pomiędzy wsią Bandysie a koloniami Zaborce i Podgać. Przez te działki przebiegają drogi łączące te dwie kolonie ze wsią Bandysie i dalej z miejscowością gminną Czarnia – tłumaczy Stanisław Pyśk.

Jak wyjaśnia sekretarz gminy, sytuacja mieszkańców kolonii Podgać i Zaborce powstała w wyniku wprowadzanych na przestrzeni lat zmian administracyjnych. Do 1976 roku cała wieś Olszyny należała do gminy Czarnia. Z dniem 1 lipca 1976 roku gmina Czarnia została połączona z gminą Myszyniec z siedzibą władz administracyjnych w Myszyńcu . W październiku 1982 roku na nowo utworzono gminę Czarnia, ale wieś Olszyny wyraziła wolę pozostania w granicach gminy Myszyniec. Granice gmin poprowadzono po granicy obrębów geodezyjnych i mimo, że mieszkańcy kolonii Zaborce i Podgać byli zameldowani we wsi Bandysie, terytorialnie znaleźli się w gminie Myszyniec.

Sesja rady gminy Czarnia odbyła się w środę, 19 marca.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu