151. rocznica bitwy pod Myszyńcem – z cyklu „Historia oczami Korsaka”. Część 1

Sytuacja polityczna na terenie powiatu ostrołęckiego przed wybuchem powstania styczniowego.
Myszyniec > Edukacja
Fot. archiwum RCKK w Myszyńcu.

Sytuacja polityczna na terenie powiatu ostrołęckiego przed wybuchem powstania styczniowego.

Reformy cara Aleksandra II

Klęska Rosji w wojnie krymskiej toczącej się w latach 1853-56 doprowadziła do spadku jej znaczenia na arenie międzynarodowej. Uwidoczniła również zacofanie tego feudalno – pańszczyźnianego kraju w porównaniu z wysoko rozwiniętymi cywilizacyjnie państwami Europy Zachodniej.

Nowy car Aleksander II widział konieczność przeprowadzenia reform wewnętrznych w państwie, aby zapobiec wybuchowi buntów. Dlatego też rozkazał władzom złagodzić działalność cenzury i policji politycznej zwanej „Ochraną”. Z tej tzw. „odwilży posewastopolskiej” skorzystało również Królestwo Polskie. W 1856 r. została wydana amnestia w wyniku, której z Syberii do Polski wróciła duża liczba więźniów skazanych za działalność patriotyczną.

Budowa kolei biegnącej przez Ostrołękę

Gospodarka Królestwa Polskiego rozwijała się prężnie, szczególnie w dziedzinie rolnictwa, handlu i kolei. Postęp gospodarczy nie ominął także dzisiejszego powiatu ostrołęckiego. Władze carskie widząc korzyści z rozbudowy linii kolejowej przyśpieszyły zaplanowaną w grudniu 1851 r. budowę kolei biegnącej z warszawskiej Pragi przez Wyszków, Ostrołękę, aż do Petersburga. Budowę ukończono w 1862 r. Dzięki temu Ostrołęka zyskała, obok drogi bitej, kolejne dogodne połączenie z Warszawą, co miało znaczny wpływ na późniejszy jej rozwój, szczególnie w dziedzinie handlu.

Zamieszki zbrojne

Nadzieje Polaków na uzyskanie szerszych swobód narodowych i gospodarczych przekreślił sam car, który w 1856 r. podczas spotkania z przedstawicielami społeczeństwa polskiego powiedział: ,,[…] żadnych marzeń panowie, żadnych marzeń. Szczęście wasze zamyka się tylko w zupełnym zespoleniu z Rosją […]”.

Wobec braku perspektyw na uzyskanie ustępstw drogą pokojową, nasiliły się nastroje rewolucyjne, szczególnie wśród młodzieży polskiej. Chęć walki zbrojnej rozpalił wybuch wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych o wolność czarnej ludności. W całym kraju doszło do zamieszek zbrojnych, a jedna z organizacji niepodległościowych ,,Czerwoni’’ zaczęła przygotowywać powstanie.

Grzegorz Korsak

Zapraszamy do dalszej części lektury 151. rocznica bitwy pod Myszyńcem z cyklu”Historia oczami Korsaka”, którą będzie można przeczytać na łamach naszego portalu już w poniedziałek, 17 marca.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu