Wójt gminy Troszyn: Planujemy dużo inwestycji. Jest to dla nas duże wyzwanie

W ramach programu „Odnowy Wsi” współfinansowanego przez Unię Europejską w gminie Troszyn odnawiane są poszczególne miejscowości. Powstają w nich wyremontowane świetlice, nowe chodniki, parkingi oraz skwerki. W ramach tego samego unijnego programu zostanie również dokończona ścieżka rowerowa z Troszyna do Rabęd oraz będzie odnowiona świetlica w Kleczkowie. To tylko nieliczne inwestycje planowane przez Edwina Mierzejwskiego, wójta gminy Troszyn.
Powiat Ostrołęcki > Inwestycje
Edwin Mierzejewski, wójt gminy Troszyn. Fot. Renata Barszcz / epowiatostrolecki.pl

W ramach Programu Odnowy Wsi współfinansowanego przez Unię Europejską w gminie Troszyn odnawiane są poszczególne miejscowości. Powstają w nich wyremontowane świetlice, nowe chodniki, parkingi oraz skwerki. W ramach tego samego unijnego programu zostanie również dokończona ścieżka rowerowa z Troszyna do Rabęd oraz będzie odnowiona świetlica w Kleczkowie. To tylko jedne z nielicznych inwestycji planowanych przez Edwina Mierzejwskiego, wójta gminy Troszyn.

Jakie inwestycje finansowe planowane są w najbliższym terminie na terenie gminy Troszyn?

W tym roku będziemy kontynuować część inwestycji, które rozpoczęliśmy w latach poprzednich. Chcemy dokończyć w Kleczkowie zadanie rozbudowy i wyposażenia świetlicy, a także terenu wokół tego obiektu w ramach Programu Odnowy Wsi. W tej chwili jest ogłoszony przetarg i trwa nabór ofert. W marcu powinien zostać wyłoniony wykonawca, a w kwietniu przekazany teren budowy. W październiku inwestycja powinna zostać zakończona i oddana mieszkańcom do użytku. Na ten projekt część środków przeznaczona jest z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Odnowy Wsi, a część z naszych. Zaplanowana kwota na wykonanie robót to około 500 tys zł., jednak ostateczna suma wyniknie po przetargach.

Drugi obiekt, który chcemy dokończyć, to stara część świetlicowa w Opęchowie, którą remontujemy w ramach własnych możliwości finansowych, a także wykonujemy własnymi siłami poprzez nasz Zakład Komunalny. Jest to m. in. położenie części podłóg, remont ścian, wyposażenie ogólne oraz urządzenie na zewnątrz placu, alejki i parkingu.

Jak wyglądają dalsze zamierzenia?

Przygotowana jest inwestycja, która była złożona w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Jest to działanie wspólne z powiatem ostrołęckim i starostą Kubłem. Chcemy poprawić stan dróg od Troszyna w kierunku Pisk, następnie chcemy połączyć te drogi z drogami gminnymi, a także ulepszyć drogę biegnącą przez Milewo-Tosie do Mieczk – Abram oraz cały ciąg drogi powiatowej między Piskami, a Kleczkowem. Jest to tzw. trzeci etap inwestycji, które były już realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Co prawda, nie udało nam się zakwalifikować w pierwszym etapie do grupy tych gmin, które zostały ujęte na liście rankingowej i otrzymały już promesy na wykonanie, ale jesteśmy na liście rezerwowych, na wysokim drugim miejscu. Łączna kwota przebudowy tego ciągu drogowego wynosi około 6 mln zł., z czego chcielibyśmy otrzymać dofinansowanie na poziomie ok. 3 mln zł. W tym kierunku będziemy solidarnie partycypować ze starostą ostrołęckim – Stanisławem Kubłem. Jest to dla nas duże wyzwanie.

Jeśli będzie pozytywna decyzja odnośnie realizacji tego ciągu drogowego, to możliwości wykonania innych mniejszych inwestycji będą ograniczone, ponieważ będziemy musieli zabezpieczyć środki finansowe, natomiast, jeśli okaże się, że tych pieniędzy jednak nie będzie i ten projekt będzie musiał poczekać do 2015 r., wówczas zamierzamy przeznaczyć środki, które na  dołożenie do rozbudowy świetlic wiejskich, a w zasadzie ich modernizację. Chcemy zrobić m. in. elewację i wymienić okna. Mamy zaplanowane inwestycje w miejscowościach: Zapieczne, Repki, Mieczki – Poziemaki, Mieczki – Ziemaki.

…a co z mniejszymi inwestycjami?

Wspólnie ze starosta powiatu ostrołęckiego realizujemy inne przedsięwzięcia, mniejsze. Rozpoczęliśmy przebudowę, modernizację, a w zasadzie remont dróg, które mają jeszcze standard dróg żwirowych, a są to drogi ważne, powiatowe. Zależy nam, żeby zostały zmodernizowane. Chodzi przede wszystkim o drogę Opęchowo – Budne. Przetarg objął cały odcinek – 2 km., wygrała go firma Ostrada . W tej chwili został zrealizowany pierwszy etap, tj. odcinek ok 1000 m. w kierunku Budnych, a niebawem będzie dokończony pozostały. Droga ta już w tym roku uzyska standard nawierzchni bitumicznej i będzie połączona w ciąg drogowy Opęchowo – Grucele – Janochy – Ostrołęka i w drugą stronę Opęchowo – Kleczkowo i ewentualnie Śniadowo – Piski. Ten odcinek będzie zrealizowany na pewno, ponieważ jest procedura przetargowa i wyłoniony został wykonawca.

Wykonaliśmy również w okresie zimowym etap przygotowawczy pod modernizację drogi Opęchowo w kierunku Dąbku i do Choroman, a także w samych Choromanach. Zamierzamy zrealizować w tym roku część tego zadania.

W planach jest także przebudowa drogi Rabędy razem ze ścieżką rowerową do Troszyna. Jest wyłoniony wykonawca, do sierpnia chcemy zakończyć ten projekt. Przetarg wygrała Ostrada. Na tym etapie skończone są chodniki i część ścieżki rowerowej w Rabędach, kontynuację tego projektu zaczniemy niebawem. Jest to także projekt w ramach Programu Odnowy Wsi.

Z Edwinem Mierzejewskim rozmawiała Renata Barszcz.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu