Radni powiatu ostrołęckiego jednomyślni ws. budżetu

Zmiany w budżecie powiatu oraz w wieloletniej prognozie finansowej to najważniejsze projekty uchwał rozpatrywane podczas ostatniej sesji rady powiatu w Ostrołęce. W obradach zwołanych 15 listopada uczestniczyło 21 radnych.
Ostrołęka > Inwestycje
fot. ks / archiwum epowiatostrolecki.pl

Zmiany w budżecie powiatu oraz w wieloletniej prognozie finansowej to najważniejsze projekty uchwał rozpatrywane podczas ostatniej sesji rady powiatu w Ostrołęce. W obradach zwołanych 15 listopada uczestniczyło 21 radnych.

– Głównym powodem zwołania w trybie pilnym sesji, było zabezpieczenie wkładu własnego dotyczącego inwestycji Kordowo-Grzymki. Droga przebudowywana będzie w ramach rezerwy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wartość zadania wzrosła o ponad 150 tys. zł, z tego z ministerstwa otrzymamy blisko 100 tys. zł. Pozostała kwota pochodzić będzie z budżetu powiatu – wyjaśnia Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki.

Przyjęte przez radę zmiany w budżecie dotyczyły także zwiększenia dochodów o ponad 333 tys. zł. Budżet zyskał m.in. wspomniane 100 tys. zł [dotacja celowa z rezerwy państwa], 180 tys. zł od Zakładu Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych na przebudowę drogi Kadzidło-Łyse-Łączki, blisko 24 tys. zł tytułem kar za nieterminową realizację inwestycji [od PRDM Ostrada].

Zmiany w budżecie dotyczą również wydatków. Oprócz wkładu własnego związanego z przebudową trasy Kordowo-Grzymki, powiat przeznaczył 48 tys. zł na bieżące utrzymanie dróg. Zwiększeniu uległy też wydatki [o prawie 421,5 tys. zł] związane z realizacją drugiego etapu przebudowy trasy Turzyn-Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka. Ponadto część wydatków związana jest z zakupem sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w gminie Kadzidło.

Ostatecznie plan wydatków zwiększony został o 183,4 tys. zł. Jednak wprowadzone zmiany – zarówno w dochodach jak i wydatkach – nie wpływają na ostateczny wynik finansowy [kwoty bilansują się]. Tym samym powiat nie zamierza zwiększać kredytu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu