PCPR poszukuje rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce poszukuje rodzin zastępczych dla dzieci pozbawionych właściwej opieki, osieroconych i niechcianych. „Każde dziecko ma prawo do miłości, zrozumienia i akceptacji. Nie mniej ważne jest prawo każdego człowieka do wychowania i życia w rodzinie” – mówi Edyta Pędzich, specjalista pracy z rodziną z PCPR w Ostrołęce.
Ostrołęka > Nasze sprawy
fot. sxc.hu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce poszukuje rodzin zastępczych dla dzieci pozbawionych właściwej opieki, osieroconych i niechcianych. „Każde dziecko ma prawo do miłości, zrozumienia i akceptacji. Nie mniej ważne jest prawo każdego człowieka do wychowania i życia w rodzinie” – mówi Edyta Pędzich, specjalista pracy z rodziną z PCPR w Ostrołęce.

– Na terenie powiatu ostrołęckiego funkcjonuje obecnie 56 rodzin zastępczych, w których opiekę znajduje łącznie 103 dzieci. Prawie połowa dzieci przebywających w pieczy zastępczej znalazła opiekę w obcych dla siebie rodzinach.  Stanowi to dowód na to, że wśród mieszkańców powiatu jest wiele wrażliwych i życzliwych osób, które chcą dzielić się swoim sercem – mówi Edyta Pędzich.

Podkreśla, że „wciąż jest wiele dzieci w naszym regionie, które takiej pomocy potrzebują”. – W związku z tym zachęcamy rodziny zamieszkujące na terenie powiatu ostrołęckiego do przyłączenia się do naszej akcji i przyjęcia do swoich rodzin dzieci, które nie mają możliwości wychowywania się w środowisku biologicznym, potrzebują wiele miłości i troski – zaznacza.

Zdaniem specjalistki, „przyszły rodzic zastępczy musi mieć wielkie serce, chcieć zaopiekować się opuszczonym dzieckiem i stworzyć mu dom”. – Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe, w tym też zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego. Przyszły rodzic zastępczy powinien być wrażliwy na krzywdę dzieci, posiadać wielkie serce, chcieć zaopiekować się opuszczonym dzieckiem i stworzyć mu dom – mówi Edyta Pędzich.

Dodaje też, że wychowanie w rodzinie, „daje gwarancję prawidłowego rozwoju fizycznego, emocjonalnego i psychicznego”. – Każde dziecko ma prawo do miłości, zrozumienia i akceptacji. Nie mniej ważne jest prawo każdego człowieka do wychowania i życia w rodzinie. Ważne, bo daje gwarancję prawidłowego rozwoju fizycznego, emocjonalnego i psychicznego, a zatem przyjmowania w przyszłości postaw pożądanych społecznie – tłumaczy Pędzich.

Wyjaśnia, że każda rodzina zastępcza otrzymuje comiesięczne świadczenie na utrzymanie dziecka. – Rodziny zastępcze zawodowe, w których przebywa więcej niż troje dzieci, mogą ubiegać się też o środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem budynku mieszkalnego, czy też o dofinansowanie wypoczynku dziecka – mówi.

Wszystkie rodziny zastępcze pozostają pod fachowym wsparciem koordynatorów pieczy zastępczej i innych specjalistów, na pomoc których zawsze mogą liczyć. Kandydaci zakwalifikowani do pełnienia powyższej roli zostaną zaproszeni też na bezpłatne szkolenie.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona. Jak również wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego, nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych, są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co potwierdzą zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Rodziną zastępczą mogą być osoby, które zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego oraz przebywają na terytorium kraju. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które również nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce przy ul. Szpitalnej 2 lub telefonicznie 29 764 23 38.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu