Gmina Rzekuń sfinansuje utrzymanie przedszkoli

Rada gminy Rzekuń podjęła uchwałę, dzięki której prowadzenie punktów przedszkolnych dla dzieci 3 i 4-letnich w miejscowościach – Borawe, Drwęcz, Dzbenin, Ołdaki i Laskowiec będzie kontynuowane. Do tej pory placówki były finansowane z pieniędzy unijnych. Od przyszłego roku szkolnego będzie utrzymywać je gmina.
Rzekuń > Edukacja
Fot. epowiatostrolecki.pl

Rada gminy Rzekuń podjęła uchwałę, dzięki której prowadzenie punktów przedszkolnych dla dzieci 3 i 4-letnich w miejscowościach – Borawe, Drwęcz, Dzbenin, Ołdaki i Laskowiec będzie kontynuowane. Do tej pory placówki były finansowane z pieniędzy unijnych. Od przyszłego roku szkolnego będzie utrzymywać je gmina.

Podczas ostatniej sesji rzekuńscy radni podjęli uchwałę o utworzeniu i organizacji punktów przedszkolnych na terenie gminy Rzekuń. Uchwała ta była tylko formalnością, która pozwoliła na kontynuowanie funkcjonujących już w gminie pięciu punktów przedszkolnych dla dzieci 3 i 4-letnich.

– Gmina Rzekuń przez ostatnio dwa lata prowadziła punkty przedszkolne głownie dla dzieci 3 i 4-letnich finansowane ze środków unijnych. Były one prowadzone w miejscowościach: Borawe, Drwęcz, Dzbenin, Ołdaki i Laskowiec. Okazało się, że te przedszkola są niezbędne dla naszych mieszkańców. Było na nie ogromne zapotrzebowanie. W związku z tym radni jednogłośnie podjęli uchwałę o finansowaniu na rok szkolny 2013/2014 tych punktów z pieniędzy budżetu gminy – mówi Stanisław Godzina, wójt gminy Rzekuń.

Podkreśla, że „obecnie w ramach programu unijnego jest prowadzony nabór o dofinansowanie takich przedszkoli”. – Analizujemy go i myślę, że na rok 2014/2015 będziemy się już starać o dodatkowe fundusze – zapewnia wójt.

Od września do punktów przedszkolnych przyjmowane będą dzieci w wieku 3-4 lata, zameldowane i zamieszkałe na terenie gminy Rzekuń. Zajęcia w przedszkolach będą prowadzone w grupie liczącej od 7 do 25 dzieci. Rekrutacja związana z przyjmowaniem maluchów prowadzona będzie raz w bieżącym roku. Rodzice składają specjalną „Kartę zgłoszenia dziecka” do dyrektora szkoły podstawowej, przy której funkcjonuje dany punkt przedszkolny lub do dyrektora zespołu szkół, tak jak w przypadku przedszkola w Ołdakach, do 10 września 2013 roku.

Pierwszeństwo przy przyjmowaniu do punktu przedszkolnego mają dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących, dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy, albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, dzieci z rodzin zastępczych, rodziców pracujących zawodowo, dzieci z rodzin wielodzietnych [troje i więcej dzieci] oraz  dzieci 3 i 4-letnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu