Andrzej Brzózy: „Tygodnik Ostrołęcki od wielu lat działa na naszą niekorzyść”

Spółka Narev Inwestycje, budująca w Ostrołęce Galerię Bursztynową, zdecydowała się na pozew wobec „Tygodnika Ostrołęckiego”. Pozew jest reakcją na jeden z ostatnich artykułów gazety, dotyczący budowy galerii. „To co napisali redaktorzy „TO” przekracza nie tylko ramy rzetelności i przyzwoitości, ale szkodzi interesom spółki oraz miasta – mówi w rozmowie z naszym portalem Andrzej Brzózy, członek zarządu Narev Inwestycje.
Ostrołęka > Nasze sprawy
Fot. epowiatostrolecki.pl

Spółka Narev Inwestycje, budująca w Ostrołęce Galerię Bursztynową, zdecydowała się na pozew wobec „Tygodnika Ostrołęckiego”. Pozew jest reakcją na jeden z ostatnich artykułów gazety, dotyczący budowy galerii. „To co napisali redaktorzy „TO” przekracza nie tylko ramy rzetelności i przyzwoitości, ale szkodzi interesom spółki oraz miasta – mówi w rozmowie z naszym portalem Andrzej Brzózy, członek zarządu Narev Inwestycje.

Dlaczego spółka Narev Inwestycje zdecydowała się pozwać „Tygodnik Ostrołęcki”?
– Swoje stanowisko zawarliśmy w specjalnym oświadczeniu. Spółka Narev Inwestycje od nikogo nie otrzymała żadnej darowizny. Udało się nam kupić działki w dobrej lokalizacji, gdzie nie ma potrzeby i wymogu dużych nakładów na przebudowę dróg publicznych. Artykuł  w „Tygodniku Ostrołęckim” sugeruje, że wzbogaciliśmy się bezprawnie, co jest bardzo poważnym oskarżeniem i może nastrajać do nas wrogo mniej wyrobionych czytelników. Jesteśmy poważną firmą, zatrudniamy coraz więcej pracowników i lokalnych firm. Ciężko pracujemy, ryzykujemy swoim majątkiem i nie możemy nie reagować na pomówienia, które naruszają nie tylko nasze dobra osobiste, ale szkodzą całemu wizerunkowi lokalnych firm w Ostrołęce oraz lokalnej władzy samorządowej. Istnieją granice dziennikarskiej wolności słowa.

Pozew sądowy to jednak dość radykalne rozwiązanie. Czy próbowaliście państwo rozwiązać sprawę polubownie?
– „Tygodnik Ostrołęcki” od wielu lat z niewiadomych dla nas przyczyn działa na naszą niekorzyść. Można podać wiele przykładów. I tak w swoim czasie „TO” publikował mapki zasięgu galerii handlowych, z których wynikało, że po wybudowaniu galerii handlowej w Łomży, galeria w Ostrołęce nie powstanie. Nikt nas nie pytał wtedy o nasze zdanie, a wiadomo jakie znaczenie ma taka informacja dla przyszłych najemców. Ostatni artykuł też powstał bez naszego udziału. Nie mieliśmy żadnych szans, aby przekazać czytelnikom „TO” prawdziwych faktów i naszego zdania. Artykuł  pt. „Prezydent podarował nasze 10 milionów galerii’’ nie ma nic wspólnego z rzetelnym dziennikarstwem. Redaktorzy Piotr Ossowski i Maciej Sulima mieli z góry zaplanowany pomysł i zrealizowali go nie oglądając się na fakty i nasze stanowisko. Z artykułu wynika, że spółka Narev Inwestycje otrzymała darowiznę w kwocie 10 mln, co jest bzdurą i głupotą. Nie chcemy wojny z lokalnymi mediami, ale to co napisali redaktorzy „Tygodnika Ostrołęckiego”, wzywając jednocześnie do akcji CBA, przekracza nie tylko ramy rzetelności i przyzwoitości, ale szkodzi interesom spółki oraz miasta. Zastanawiam się, skąd wynika taka złość wymienionych redaktorów na nasze lokalne firmy i lokalne władze?

Jakiego zadośćuczynienia będzie oczekiwać spółka?
– Będziemy chcieli pociągnąć do odpowiedzialności zawodowej dziennikarzy oraz pozwiemy ich, a także wydawcę, za naruszenie dóbr osobistych wg Kodeksu Cywilnego. Zażądamy również opublikowania odpowiedniego oświadczenia i zasądzenie wysokiej kwoty na rzecz organizacji społecznej. Będzie wytoczony również proces karny z oskarżenia prywatnego.

 

Poniżej publikujemy oświadczenie spółki Narev Inwestycje, które trafiło do mediów:

W związku z artykułem zamieszczonym w „Tygodniku Ostrołęckim” w dniu 28 maja 2013 r. Zarząd spółki Narev Inwestycje  Sp. z o.o. oświadcza, że podjął decyzję o skierowaniu do sądu powództwa przeciwko „Tygodnikowi Ostrołęckiemu” i dziennikarzom publikującym nieprawdziwe informacje dotyczące budowy Galerii Bursztynowa. Jednocześnie Zarząd spółki zwraca uwagę na następujące fakty:

1. Galerie i obiekty wielkopowierzchniowe powstające w Polsce mają różne lokalizacje, które wymagają bardzo zróżnicowanych nakładów inwestycyjnych na przebudowę dróg publicznych. Są takie lokalizacje gdzie realizacja inwestycji wymaga dużych nakładów na budowę i przebudowę ulic i są też takie gdzie nie ma potrzeby większej przebudowy dróg publicznych dla prawidłowego funkcjonowania galerii i obiektów wielkopowierzchniowych. Często jest tak, że działki o dobrej lokalizacji są o wiele droższe niż te o gorszej lokalizacji. Te ostatnie są tańsze w zakupie ale wymagają potem dodatkowych nakładów na przebudowę dróg publicznych. Inaczej mówiąc wielkość nakładów na drogi publiczne obsługujące galerie handlowe wiąże się bezpośrednio z ceną zakupu działki. W przypadku Galerii Bursztynowa  cena zakupionych działek była wysoka miedzy innymi ze względu na dobrą lokalizację i stosunkowo niskie nakłady na niezbędne przebudowy ulic. Lokalizacja Galerii Bursztynowa jest na tyle korzystna, że zaplanowane 5 wjazdów [zjazdów] na koszt inwestora w zupełności wystarczają na bezkolizyjną obsługę komunikacyjną terenu na którym znajduje się inwestycja.

2. Firma lokalna jaką jest Narev Inwestycje Sp. z o.o., budując galerię handlową zapłaci większe podatki lokalne do kasy samorządu Miasta Ostrołęka niż firma mająca siedzibę poza Ostrołęką. Budżet miasta oprócz podatku od nieruchomości otrzyma od firmy lokalnej udziały z podatku CIT oraz z podatku PIT od pracowników zatrudnionych przy budowie a potem przy zarządzaniu Galerią Bursztynowa. Jest rzeczą naturalną, że firma lokalna zatrudni więcej miejscowych podwykonawców do budowy oraz więcej miejscowych pracowników  do obsługi Galerii niż firma mająca siedzibę poza Ostrołęką. Dla porównania spółka Echo Investment sp. z o.o., którą autorzy ww. artykułu wielokrotnie podają jako przykład, nie generuje wpływów do budżetu miasta Łomża z tytułu podatku CIT, gdyż miejsce siedziby spółki znajduje się poza miastem Łomża.

3. Autor artykułu od dawna próbuje rożnymi sposobami działać na niekorzyść Galerii Bursztynowa poprzez przekazywanie opinii publicznej nieprawdziwych informacji. Jest rzeczą zastanawiającą dlaczego redaktorzy „Tygodnika Ostrołęckiego” nigdy nie upomnieli się o tzw. offset dla miasta od innych inwestorów obiektów handlowych i produkcyjno-usługowych w Ostrołęce. Należy podkreślić, że na podstawie art. 7 ust.1 pkt 2 ustawy o samorządzie terytorialnym zadaniem własnym gminy jest między innymi budowa dróg, ulic, placów oraz organizacja ruchu drogowego. Budowa zjazdów nie należy do obowiązków inwestora, w związku z tym działanie spółki było zgodne z prawem i w granicach prawa.

4. Autor artykułu oraz redaktor naczelny „Tygodnika Ostrołęckiego” posługują się niedozwoloną manipulacją twierdząc, że „Prezydent podarował 10 milionów galerii” nawołując jednocześnie do prześwietlenia sprawy przez CBA. Taka retoryka powoduje u czytelnika nieprawdziwe wrażenie, że publiczne pieniądze zostały sprzeniewierzone a firma Narev Inwestycje Sp. z o.o. wzbogaciła się bezprawnie. Nieetyczna retoryka jaką posługuje się Tygodnik Ostrołęcki oraz powtarzane niezgodne ze stanem faktycznym informacje działają na szkodę spółki Narev Inwestycje Sp. z o.o. i jej właścicieli, a w konsekwencji na szkodę miasta Ostrołęka. Inwestycja budowy Galerii Bursztynowa to niezwykła szansa dla mieszkańców naszego miasta. W związku z powyższym naruszeniem dobrego imienia spółki, w najbliższym czasie zostanie wystosowane ze strony Narev Inwestycje sp. z o.o. powództwo na podstawie art. 24 § 1 Kodeksu cywilnego w zw. art. 23 k.c. przeciwko „Tygodnikowi Ostrołęckiemu” i dziennikarzom publikującym nieprawdziwe informacje dotyczące inwestycji budowy Galerii Bursztynowej w Ostrołęce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu