Kolejne zmiany w budżecie powiatu ostrołęckiego

O blisko 1 mln 160 tys. zł zwiększyły się dochody powiatu ostrołęckiego, a o prawie 1 mln 275 tys. zł wydatki. Zaproponowane zmiany w budżecie powiatu jednogłośnie przyjęli radni. Obrady odbyły się w poniedziałek, 20 maja.
Ostrołęka > Inwestycje
fot. ks / epowiatostrolecki.pl

O blisko 1 mln 160 tys. zł zwiększyły się dochody powiatu ostrołęckiego, a o prawie 1 mln 275 tys. zł wydatki. Zaproponowane zmiany w budżecie powiatu jednogłośnie przyjęli radni. Obrady odbyły się w poniedziałek, 20 maja.

Pozytywnie zaopiniowane zmiany w budżecie powiatu dotyczyły m.in. przyznaniem przez gminy pomocy finansowej na realizację zadań drogowych w kwocie 110 tys. zł. Gmina Czarnia przeznaczy 60 tys. zł. na przebudowę drogi Czarnia-Surowe, natomiast samorząd w Lelisie, 50 tys. zł. na modernizację odcinka Łodziska-Lelis-Gąski.

Ponadto powiat ostrołęcki otrzymał większą dotację [998 tys. zł] z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę drogi Grodzisk-Goworowo. Budżet powiatu ostrołęckiego zwiększył się również dzięki środkom wojewody mazowieckiego. Jest to dotacja celowa na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Kolejne pieniądze, które zasiliły powiat, pochodzą od Nadleśnictwa Ostrołęka [10 tys. zł]. Fundusze przekazane zostaną na budowę ciągów pieszo-jezdnych, zatok autobusowych oraz odwodnienia dróg powiatowych przebiegających w granicach terenów nadleśnictwa.

Zwiększenie wydatków wynika z realizacji nowych zadań drogowych tj. przebudowy drogi Czarnia-Surowe [193, 4 tys. zł], modernizacją odcinak Zamość-Gostery [209 tys. zł], przebudową trasy Goworowo-Tomasze-Rzekuń [319 tys. zł]. Powiat ostrołęcki planuje też zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz zwiększa dotację celową na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej [7380 zł]. Pozostałe wydatki związane są z remontem pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce [blisko 5 tys. zł].

Podczas sesji radni zdecydowali również o udzieleniu pomocy finansowej czterem gminom na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Łęgu Przedmiejskim – gmina Lelis [90 tys. zł], Kamiance – gmina Rzekuń [90 tys. zł], Glebie – gmina Kadzidło [90 tys. zł] i Suchcicach – gmina Czerwin [12 tys. zł]. Pierwsze trzy jednostki za pozyskane pieniądze zakupią pojazdy ratowniczo-gaśnicze, ostatnia planuje zakup motopompy.

Ostatecznie po zmianach budżet powiatu ostrołęckiego po stronie dochodów wynosi blisko 68 mln 535 tys. zł, zaś po stronie wydatków 78 mln 395 tys. zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu