Matura 2013: Na początek język polski

Rozpoczęły się matury. Ponad 365 tys. maturzystów przystąpiło we wtorek o godz. 9.00 do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.
Ostrołęka > Edukacja
fot. PAP / Piotr Wittman

Rozpoczęły się matury. Ponad 365 tys. maturzystów przystąpiło we wtorek o godz. 9.00 do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Egzaminy pisemne do 28 maja

Przystępujący do egzaminu rozwiązują testy opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną [CKE]. Następnie ich prace są kodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Podobnie będzie podczas egzaminów pisemnych z innych przedmiotów.

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych – z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego; wybrać można między: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim lub włoskim. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym przeprowadzony zostanie w piątek.

Maturzysta można wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych. Zdaje je na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. W tej grupie znajdują się: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język regionalny [kaszubski], wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu.

Czas trwania egzaminu zależy od przedmiotu, który maturzysta zdaje, oraz od jego poziomu, np. egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa 170 minut.
Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się przed i po południu – o godzinie 9.00 i o 14.00. Po południu będą przede wszystkim egzaminy z przedmiotów rzadziej wybieranych przez maturzystów oraz egzaminy z języków obcych zdawane na poziomie rozszerzonym. W pierwszym dniu matur – we wtorek – po południu przeprowadzony będzie egzamin z wiedzy o tańcu.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 28 maja. Wielu maturzystów zakończy jednak egzaminy pisemne wcześniej – egzaminy z najczęściej wybieranych przedmiotów [m.in. geografii, biologii, WOS-u i języka angielskiego] odbędą się w dwu pierwszych tygodniach sesji.

Matura poprawkowa pod koniec sierpnia

Aby otrzymać świadectwo dojrzałości abiturienci muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych – z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Przeprowadzane są one w szkołach przez nauczycieli. Ta sesja egzaminacyjna zakończy się również 28 maja.

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego. Termin egzaminów pisemnych z języka białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego wyznaczono na 16 maja.

Ci abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie: między 3 a 19 czerwca.

Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma, co najmniej, 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.

Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 27 sierpnia, a ustnych – w dniach 26-30 sierpnia.

 

źródło: PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu

  • Kamil

    Cześć

    Tu macie arkusze i odpowiedzi do matury 2013 do wszystkich części ,który odbędzie się w maju.

    hostujmy.pl/download/45384/mQ5N

  • mateusz12s4

    Napewno mam ponad 65% z polskiego więc jest narazie dobrze 😉 Dzięki za odpowiedzi kamil