Kubeł: „Praktycznie w każdej części powiatu prowadzone będą prace drogowe”

Budżet, inwestycje oraz projekty realizowane przy współudziale środków zewnętrznych – to najważniejsze zagadnienia poruszane podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez powiat ostrołęcki.
Ostrołęka > Inwestycje
fot. ks / epowiatostrolecki.pl

Budżet, inwestycje oraz projekty realizowane przy współudziale środków zewnętrznych – to najważniejsze zagadnienia poruszane podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez powiat ostrołęcki.

Pretekstem do rozmów było omówienie najważniejszych zadań realizowanych przez powiat w ubiegłym roku.

Najwięcej na drogi i infrastrukturę sportową

W 2012 r. przebudowano łącznie 43,734 km odcinków drogowych z nawierzchnia bitumiczną, przebudowano dwa mosty, wybudowano 5487 m chodników oraz 21,845 km ścieżek pieszo-rowerowych. Ponadto powiat ostrołęcki inwestował w infrastrukturę sportową. W ubiegłym roku oddano do użytku nowe obiekty sportowe przy zespołach szkół w Kadzidle, Troszynie i Łysych. Łącznie na inwestycje przeznaczono ponad 24 mln 700 tys. zł. Na realizacje zadań powiat ostrołęcki pozyskał środki ze źródeł zewnętrznych w wysokości około 12 mln 500 tys. zł, co stanowi 61,52 proc. poniesionych wydatków inwestycyjnych na drogi. Środki własne przeznaczone na inwestycje w drogownictwie to 7 mln 800 tys. zł.

Budżet powiatu ostrołęckiego w 2012 r., po stronie dochodów wynosił ponad 50 mln zł., po stronie wydatków około 56 mln 600 tys. zł. W trakcie trwania roku kilkakrotnie ulegał on zwiększeniu, m.in. poprzez realizację zadań finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Ostatecznie planowane dochody budżetu powiatu wzrosły o kwotę 19 mln 300 tys. zł. planowane wydatki budżetowe powiatu wzrosły o kwotę 21 mln 500 tys. zł. Po zmianach, ubiegłoroczny budżet wyniósł około 68 mln 400 tys. zł.

– Do najważniejszych zadań, które powiat zrealizował przy współudziale środków zewnętrznych, możemy zaliczyć: „Przebudowę mostów na rzece Rozoga wraz z dojazdami”, wartość inwestycji to 4 mln 267 tys. zł. Pieniądze pozyskane zostały z rezerwy subwencji uzupełniającej. Kolejne środki pochodzą z budżetu Ministra Administracji i Cyfryzacji na odbudowę zniszczonej infrastruktury drogowej na skutek klęsk żywiołowych. Wartość zadania to 2 mln 200 tys. zł. Otrzymaną pomoc przeznaczono na przebudowę dróg powiatowych: Orzoł-Stacja kolejowa Parciaki [1 mln 300 tys. zł] oraz Zamość-Gostery i Piski-Kleczkowo [900 tys. zł] – mówiła Barbara Gocłowska, skarbnik powiatu.

– Otrzymaliśmy też dotację z budżetu państwa, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, będących w dyspozycji Wojewody Mazowieckiego. Dzięki pomocy przebudowano drogę powiatową na odcinku Żabin-Ostrołęka – dofinansowanie wyniosło 944 123 zł. W trakcie roku otrzymaliśmy też pomoc finansową od gmin, na realizację wspólnych inwestycji. Były to gminy: Lelis, Olszewo-Borki, Goworowo, Czarnia i Rzekuń. Pomoc wyniosła około 4 mln 906 tys. zł. Otrzymaliśmy również środki pochodzące z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego – kwota 50 tys. zł, na przebudowę drogi powiatowej Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka w miejscowości Pasieki. W ubiegłym roku skorzystaliśmy także ze wsparcia finansowego firmy JBB w Łysych, w kwocie 100 tys. zł, na przebudowę mostu na rzece Rozoga wraz z dojazdami – wyliczała Gocłowska.

Ponad 35 mln zł na inwestycje

Podczas konferencji mówiono także o programach, przy realizacji których wykorzystane zostały środki ministerialne oraz unijne m.in. „Lepszy start”, „Kadra – doświadczenie i profesjonalizm”, „Gotowi do zmian”.

W tym roku powiat ostrołęcki zamierza przeznaczyć na inwestycje ponad 35 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na przebudowę około 100 km dróg oraz wybudowanie ścieżek pieszo-rowerowych.

– Wśród nowych zadań czekających na realizację będzie kontynuacja budowy połączenia Ostrołęki z drogą krajową nr 60. Tym razem roboty będą prowadzone na odcinku Żabin-Goworowo. Już jesteśmy po przetargu. Będzie także wykonana ścieżka pieszo-rowerowa biegnąca od Goworowa. Kolejna inwestycja, którą zamierzamy kontynuować to Olszewo-Borki-Nakły-Działyń-Skrzypek. Praktycznie w każdej części powiatu prowadzone będą prace drogowe – wyjaśniał Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki.

Na zakończenie konferencji wicestarosta Krzysztof Parzychowski wspomniał o przyszłym podziale środków, które maja trafić do najbardziej potrzebujących regionów w Polsce. Zagadnienie to poruszane było 9 kwietnia podczas zgromadzenia ogólnego Związku Powiatów Polski w Wiśle.

– Ostatnie rankingi przygotowane m.in. przez ministerstwo rozwoju regionalnego oraz zebrane dane mają być pomocne przy podziale środków dla tzw. obszarów strategicznej interwencji, do których ma trafić w latach 2014-2020 dziesięć procent funduszy przeznaczonych dla regionów – tłumaczył Krzysztof Parzychowski.

– Badany był wpływ polityki na rozwój społeczny na poziomie powiatów. W metodologii posłużono się współczynnikiem HDI jako skutecznym instrumentem planowania i monitorowania działalności władz centralnych oraz wojewódzkich. Oryginalna metodologia HDI [stosowana w tworzeniu indeksu HDI na poziomie krajów] sugeruje, że pomiar rozwoju społecznego powinien koncentrować się na trzech istotnych elementach ludzkiego życia: długości życia [zdrowie], wiedzy [edukacja] oraz takiego standardu, który pozwala na godne życie reprezentowanego przez poziom dochodu [zamożności]. LHDI [kolejny użyty w metodologii współczynnik] przyjmuje podobną formułę i wykorzystuje następujące dane: zdrowie – oczekiwana dalsza długość trwania życia noworodka, zagregowany współczynnik zgonów na nowotwory i choroby serca. Edukacja – odsetek dzieci w edukacji przedszkolnej [przedział wiekowy 3-4 lata], średnia z wyników egzaminu gimnazjalnego [tylko dla części matematyczno-przyrodniczej] – wyjaśniał wicestarosta.

Konferencja odbyła się w czwartek, 11 kwietnia, w siedzibie starostwa powiatowego w Ostrołęce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu