Zalesianie gruntów rolnych: Wnioski o płatność

Rolnicy, którzy zalesili grunty rolne w ramach działania „Zalesienia gruntów rolnych oraz zalesienie gruntów innych niż rolne” z PROW 2007-2013 powinni złożyć do 15 maja 2013 roku wniosek o wypłatę pomocy na zalesienie.
Baranowo > Rolnictwo
zalesianie lodz.lasy.gov
fot. lodz.lasy.gov.pl

Rolnicy, którzy zalesili grunty rolne w ramach działania „Zalesienia gruntów rolnych oraz zalesienie gruntów innych niż rolne” z PROW 2007-2013 powinni złożyć do 15 maja 2013 roku wniosek o wypłatę pomocy na zalesienie.

Wnioski należy składać do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Złożenie wniosku o wypłatę pomocy na zalesienie jest niezbędne, aby uzyskać premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową. Taki wniosek producent rolny winien składać corocznie, począwszy od drugiego roku realizacji planu zalesieniowego.

W piątym roku od zalesienia, premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa, może być wypłacona po wcześniejszym przekwalifikowaniu zalesionego gruntu rolnego na grunt leśny.

Wnioski złożone po 15 maja 2013, ale nie później jak do dnia 10 czerwca, zostaną rozpatrzone przez Agencję, z tym, że za każdy roboczy dzień opóźnienia kwota przyznanej płatności zostanie pomniejszona o 1 proc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu