Wniosek ws. ustawy o kierujących pojazdami trafił do TK

Grupa senatorów m.in. PiS zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego przepisy ustawy o kierujących pojazdami dotyczące m.in. konieczności wymiany bezterminowych praw jazdy na terminowe oraz związanych z tym kosztów badań lekarskich i wydania nowego dokumentu.
Polska > Prawo i gospodarka
fot. PAP / Rafał Guz

Grupa senatorów m.in. PiS zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego przepisy ustawy o kierujących pojazdami dotyczące m.in. konieczności wymiany bezterminowych praw jazdy na terminowe oraz związanych z tym kosztów badań lekarskich i wydania nowego dokumentu.

– Ustawa z 2011 r. zakłada m.in. konieczność wymiany praw jazdy wydanych bezterminowo na prawa jazdy terminowe. W związku z czym 20 mln Polaków – którzy posiadają prawa jazdy, w tym 17,6 mln posiadających te najbardziej popularne, prawo jazdy kat. B – będzie zmuszone za kilkanaście lat do poniesienia kosztów badań lekarskich, psychologicznych i zapłacenia za nowe, terminowe prawo jazdy – mówił podczas środowej konferencji prasowej senator Grzegorz Bierecki [PiS].

Jak podkreślił, rząd w uzasadnieniu do ustawy mówił o koszcie około 300 zł za badania lekarskie i 100 zł za badania psychologiczne.

– Nie znamy jeszcze ceny samego druczku, ale myślę, że to zamknie się znowu w kilkudziesięciu złotych. No więc mamy tutaj do czynienia z koniecznością poniesienia kosztu ponad 400 zł przez ok. 20 mln obywateli, z których większość przecież posiada bezterminowe prawa jazdy, czyli nabyło te uprawnienia i zapłaciło za nie. Ustawa w naszym rozumieniu całkowicie bezzasadnie pozbawia prawie 20 mln Polaków prawa nabytego – zaakcentował Bierecki.

Senator Henryk Cioch [PiS] dodał, że do złożenia wniosku skłoniły przedstawicieli izby wyższej krytyczne głosy przede wszystkim specjalistów prawa konstytucyjnego. – Kilku z nich zauważyło, że niektóre przepisy tej ustawy mogą być sprzeczne z konstytucją, pojawiły się też głosy, że z punktu widzenia legislacyjnego to zła ustawa, niezrozumiała i powinna być przez Trybunał odrzucona w całości – powiedział Cioch.

Zaznaczył, że główne zastrzeżenia do ustawy są związane z art. 124 dotyczącym uprawnień do kierowania pojazdami oraz art. 75-76 dotyczących wprowadzenia obowiązku przeprowadzenia badań lekarskich osoby ubiegającej się o takie uprawnienia.

– Jak wynika z tego wniosku przede wszystkim zostaje naruszony przepis art. 2 konstytucji dotyczący podstawowej zasady państwa prawnego oraz przepisy dotyczące ochrony praw podmiotowych słusznie nabytych, ponieważ rodzi się pytanie – jeżeli ktoś ma uprawnienie do kierowania pojazdami wydane bezterminowe, to z jakiego powodu ma ono ulec przekształceniu w uprawnienie terminowe – pytał Cioch.

W jego ocenie, te trzy artykuły w sposób „najbardziej rażący” naruszają przepisy konstytucji. Wedle jego informacji wiele wniosków w tej sprawie wpłynęło także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wnioskodawcą jest grupa senatorów PiS, dwóch z SP i jeden z PSL.

 

źródło: PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu