25 mln zł na stację segregacji odpadów w Ostrołęce

Obok składowiska śmieci przy ulicy Turskiego powstanie nowoczesna stacja segregacji odpadów. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 25,5 mln zł unijnego dofinansowania.
Ostrołęka > Inwestycje
fot. P. Laskowska

Obok składowiska śmieci przy ulicy Turskiego powstanie nowoczesna stacja segregacji odpadów. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 25,5 mln zł unijnego dofinansowania. W środę, 13 lutego, odbyła się konferencja prasowa, na której władze Ostrołęki oraz zarząd Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – które będzie budować stację – rozmawiali o inwestycji z dziennikarzami.

– Na tę umowę pracowaliśmy bardzo długo, bo około siedmiu lat – podkreślał podczas spotkania prezydent Ostrołęki, Janusz Kotowski. – Mam nadzieję, że nikogo tym faktem nie zaskoczyliśmy, przeciwko nikomu nie występowaliśmy. Każdy z branży przedsiębiorczości, biznesu czy innych jednostek wiedział, że miasto taką stację segregacji chce zbudować. Były chwilowe dyskusje, czy warto inwestować, jeszcze za kadencji prezydenta Załuski. Jednak cały czas zaznaczało się, że taka stacja jest miastu bardzo potrzebna. Nawet współpracą z gminami, miasto nie byłoby w stanie zbudować stacji za własne pieniądze – mówił Kotowski. – Wiele było trudności związanych z powstaniem stacji. Próbowana poprzez decyzję sądu nie tylko zakazać budowy stacji, ale również pozyskiwania środków na tę inwestycję. Myślę, że to kiedyś będzie w podręcznikach jeden z przykładów działań antysamorządowych. Nasze starania odbywały się z różnymi zakrętami, ale ostatecznie zostały uwieńczone sukcesem – zaznaczał prezydent.

– Mamy wiele przygotowań poczynionych, mamy uchwały podjęte przez radę miasta, przygotowujemy też coraz szersze materiały informacyjne dla mieszkańców. Odbyło się szereg spotkań, również z gminami. Nie było łatwo w rozmowach, gdyż nie było stuprocentowej pewności, że otrzymamy te dofinansowanie. Wiadomo, że nasze gminy nie są bogate. Pojawiały się, więc pytania typu – jakie koszty musiałyby ponosić gminy. Dopiero po zawarciu umowy możemy występować do gmin o współfinansowanie inwestycji, gdyż one też będą mogły korzystać ze stacji segregacji.

Prezydent poinformował również, że niedługo odbędą się spotkania z władzami gmin, dotyczące współfinansowania inwestycji. – Na szczęście tych kosztów wyłożonych przez samorządy nie będzie dużo. Będziemy dążyć do tego, aby oprócz wkładu finansowego i późniejszego korzystania ze stacji, władze gmin miały udział w właścicielstwie, czy zarządzaniu taką stacją – mówił Janusz Kotowski. Wkład finansowy najmniejszych i najuboższych gmin będzie sięgał 200-300 tys. zł. „Nie są to kwoty, które miałyby rozwalić budżet gminy” – cytował Kotowski wójta gminy Czarnia – najmniejszej w powiecie ostrołęckim.

Prezydent Kotowski podkreślał również, że samorządowa stacja segregacji odpadów będzie w mniejszym stopniu obciążała finansowo mieszkańców, bo nie ma celu biznesowego.

Z kolei Witold Noll, prezes OTBS, podczas spotkania zapewniał, że nie ma obawy, aby w trakcie budowy zabrakło pieniędzy na inwestycję.

– Samorząd województwa mazowieckiego dał tej inwestycji dofinansowanie, więc odpowiedzialny jest za utworzenie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. W planie tym uwzględnione są przeliczenia, m.in. ile jest odpadów w województwie mazowieckim i ile potrzeba instalacji do przetworzenia tych odpadów. W związku z tym, że dostaliśmy zgodę na realizację dofinansowania od województwa mazowieckiego, to jest to jednoznaczne z tym, że tyle instalacji i mocy przerobowych potrzebnych jest na Mazowszu – mówił prezes OTBS.

Na spotkaniu poinformowano, że prace przy budowie stacji segregacji rozpoczną się jeszcze w tym roku, a planowane zakończenie robót nastąpi w 2015 roku.

Stacja segregacji odpadów ma kosztować ponad 44 mln. 25 mln zł to wspomniane już dofinansowanie unijne, 8 mln zł to podatek VAT, który wróci do miejskiej kasy, a brakujące 10 mln zł ma pochodzić z pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska.

Z nowej stacji będzie korzystać Ostrołęka oraz okoliczne gminy. Jej wydajność wynosić będzie 35 300 Mg/a na jedna zmianę. Przyjmowane będą zarówno odpady komunalne zmieszane, jak i odpady zbierane selektywnie [odpady komunalne zmieszane, odpady materiałowe zbierane selektywnie, odpady wielkogabarytowe zbierane selektywnie, odpady zielone zbierane selektywnie oraz odpady niebezpieczne].

Stacja segregacji odpadów powstanie na terenie gminy Rzekuń, obok obecnego składowiska odpadów przy ul. Turskiego w Ostrołęce. Wykonywane też będą następujące prace: ewidencja i klasyfikacja odpadów dowożonych, mechaniczna i ręczna segregacja odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów materiałowych zbieranych selektywnie [w tym odpadów opakowaniowych], prasowanie i belowanie surowców wtórnych, tlenowa stabilizacja biofrakcji odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych, klasyfikacja, demontaż i segregacja odpadów wielkogabarytowych, tymczasowe magazynowanie odpadów elektrycznych i elektronicznych, a także odpadów niebezpiecznych.

Inwestycja obejmie m.in. budowę hal technologicznych sortowni i kompostowni, boksów magazynowych surowców wtórnych i punktu demontażu, wagi samochodowej z budynkiem administracyjnym, a także zbiornika odcieków. Na terenie segregacji znajdą się również place dojrzewania kompostu oraz przetwarzania odpadów zielonych, garaże dla kompaktora i na sprzęt technologiczny oraz magazyn małych ilości odpadów niebezpiecznych. Wykonane zostaną też parking dla samochodów osobowych, drogi wewnętrzne, place technologiczne oraz chodniki. Obiekt zostanie ogrodzony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu